JOZIAS.NL

JOZIAS

Jozias Johannes van Aartsen (Den Haag, 25 december 1947) is een Nederlands politicus voor de VVD.
Hij was Tweede Kamerlid en minister van Landbouw (1994-1998) en van Buitenlandse Zaken (1998-2002) geweest alvorens hij in mei 2003 als fractievoorzitter gekozen werd als opvolger van Gerrit Zalm, toen deze na afronding van de kabinetsformatie toetrad tot het kabinet-Balkenende II.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 trad hij op 8 maart af als fractievoorzitter. Hij gaf zijn functie op na de tegenvallende uitslag voor de VVD die op die dag 128 zetels in de gemeenteraden van 419 gemeenten verloor. Fractiegenoot Willibrord van Beek volgde hem tijdelijk op.
Van Aartsen is afkomstig uit een hervormd gezin. Zijn vader Jan van Aartsen was minister en later commissaris van de Koningin voor de ARP.
Na het behalen van het diploma gymnasium-A studeerde Van Aartsen enige tijd rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1970 tot 1974 was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Vervolgens was hij tot 1979 directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.
In 1979 trad hij in dienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was tot 1983 hoofd van het bureau secretaris-generaal, tot 1985 plaatsvervangend secretaris-generaal en tot 1994 secretaris-generaal. Hij was vanaf juli 1994 voorzitter van het beraad van het College van Secretarissen-Generaal. Voorts was Van Aartsen commissaris van de NV RCC, commissaris van de NV SDU, bestuurslid van Het Expertise Centrum, voorzitter van het bestuur Jeugdtheatercentrum Stella, lid van de redactie van Liberaal Reveil en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Kunsteducatie (LOKV).
Van Aartsen was vanaf 22 augustus 1994 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Kok I. Op 3 augustus 1998 werd hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok II. Deze functie vervulde hij tot 22 juli 2002.
Sinds 23 mei 2002 is hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Op 14 december 2003 werd Van Aartsen door de parlementaire pers verkozen tot beste politicus van 2003. Op 8 maart 2006 maakte hij zijn aftreden bekend, met als motivatie het onvoldoende resultaat (minder dan 14%) dat de VVD daags tevoren bij de gemeenteraadsverkiezingen had behaald. Hij behield zijn zetel in de Tweede Kamer.
Inhoud


1 Aanrijding
2 Vertrek
3 Zie ook
4 Externe links

//


Aanrijding
Op 1 april 2004 werden hij en zijn voorlichter Gérald Rensink aangereden tijdens een fotosessie bij Hotel Des Indes in Den Haag door een verwarde advocate van het Bureau Rechtshulp te Utrecht. Jozias van Aartsen bleef daarbij ongedeerd, maar Rensink raakte lichtgewond aan een schouder.

Vertrek
Van Aartsen heeft op 21 augustus 2006 per brief laten weten niet beschikbaar te zijn voor een plaats op de VVD-kandidatenlijst.
Hij schrijft na zijn vertrek als fractievoorzitter in maart 2006 met verbijstering de gebeurtenissen te hebben gevolgd die tot een kabinetscrisis hebben geleid. Hij noemt als belangrijke reden voor zijn komende vertrek dat hij heeft gemerkt het moeilijk te vinden zich te schikken in een terughoudende rol.
Hij vindt verder dat er wijzigingen nodig zijn in het staatkundig bestel om de positie van het parlement te versterken. In het verleden heeft Van Aartsen zich enkele malen uitgesproken voor herinvoering van een districtenstelsel. In de VVD zijn velen daar tegenstander van.

Zie ook

Postbus 51
Tweede Kamer

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod